Et nænsomt terapiforløb

Jeg arbejder med en meget nænsom terapiform, der tilpasses dig, dit tempo og dine grænser.

Jeg arbejder under tavshedspligt.

Jeg arbejder under Psykoterapeut Foreningens etiske regler.

Jeg arbejder på at skabe en kontaktfuld, nærværende og tryg relation til dig, der virker helende og fordybende.

Vi undersøger sammen, hvordan din livshistorie har indflydelse på dit nutidige liv, og hvordan du kan få helet nogle af de gamle ”sår” og få brudt uhensigtsmæssige mønstre. Det vil give dig mere energi og glæde samt nærende og autentiske relationer til andre mennesker.

Når og hvis du er parat, arbejder jeg med kropsterapeutiske øvelser, der grounder og åbner for vejrtrækningen, samt frigiver gamle spændinger i kroppen.

Det er til enhver tid dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om, og om vi skal arbejde kropsterapeutisk. At du oplever tryghed og tillid er meget vigtigt i mit terapeutiske arbejde.

Jeg er gennem min uddannelse og efteruddannelse inspireret af bl.a. Alexander Lowen, Malcolm Brown, Daniel Stern, Tove Hvid, Irvin Yalom, Lars J. Sørensen, Inge Schützsack Holm, Peter Levine, Laurence Heller, Susan Hart, Marianne Bentzen, Brené Brown, Bessel A. van der Kolk .

               ”Det er igennem den dybe erkendelse
af vores sårbarhed, at vi finder
vores sande styrke”
Daniel Stern

Arbejdet med traumer i terapi

Ud over min uddannelse som Organisk psykoterapeut, er jeg i februar 2021 færdig med min efteruddannelse som SE traumeterapeut. Det er en international anerkendt og dybdegående uddannelse i at forløse traumer efter Peter Levines metode i somatisk traumeheling.

Traumer skal forstås meget bredt. Næsten os alle sammen har oplevet et eller andet i vores liv, som har sat spor i vores nervesystem, krop og sind. Det kan være helt tilbage fra dengang vi lå i vores mors mave, fødslen, en utryg undersøgelse hos lægen, en operation, et voldsomt fald, overfald, overgreb, trafikuheld, forældres misbrug eller voldsomme skænderier, en utryg opvækst og tilknytning, mobning, sygdom eller dødsfald i familien bare for at nævne nogle.

Det er ikke så meget oplevelsen i sig selv men mere, hvordan du oplevede situationen, om du blev chokeret og overvældet, følte dig hjælpeløs, bange og ude af stand til at kæmpe eller flygte, der afgør, om det sætter sig som et traume.

Mange mennesker er ikke klar over, at de problemer, de oplever i deres liv nu og her, har rod i et uforløst traume i fortiden, som de måske har glemt alt om. Derfor kan det føles så utroligt frisættende at arbejde med sine traumer eftre denne nænsomme metode.

Læs mere om metoden til at forløse traumer

Kropsterapeutisk?

Hvorfor vælge en terapeut, som også arbejder kropsterapeutisk?

Min uddannelse i Organisk Psykoterapi er en dybdegående terapiform, der på en nænsom måde arbejder med både psyken og kroppen. Psyken og kroppen indvirker på hinanden, og kroppen fortæller om det liv, vi har levet.

Kroppen husker alt det, som bevidstheden måske har fortrængt.

Ved at arbejde med både samtale- og kropsterapi, kan man få kontakt med de dybereliggende fortrængte følelser, erfaringer og oplevelser, som måske er grunden til, at noget er svært i vores liv her og nu.

Undertrykte følelser, nedtrykthed og vrede blokerer for energistrømmene og sætter sig i kroppen som spændinger. Disse kroniske muskelspændinger giver mangel på energi.

Det er muligt over tid at få løsnet op for disse spændinger, få åbnet op for og bearbejdet de undertrykte følelser og psykiske forsvar, der ligger til grund for disse spændinger.

Man vil derved opnå en dybere forståelse af sig selv, få mere livsglæde og energi og mulighed for at skabe bedre relationer til andre mennesker.

Man vil gennem længere tids terapi kunne få oplevelsen af at være et mere helt og frit menneske, som er mere forankret i sig selv og i sin væren.