BOOK ET FOREDRAG.

Lotte Palsteen har mange års erfaring i at formidle viden gennem utallige foredrag og kurser på skoler rundt om i landet, Univercity College Lillebælt, VIA University College, skoleleder-netværk, KRIFA, forskellige biblioteker, kirker, foreninger, loger, kulturhuse mv.

 • Inklusion af udfordrede elever.
 • Styrkelse af lærerens/pædagogens relationskompetence i skolen.
 • Klasseledelse.
 • Motivation af unge i skole og fritid.
 • Skyggesider og projektioner i relationsarbejdet.
 • Ro og nærvær i undervisningen.
 • Hvad er lykken.
 • Unge og stress
 • Unge og angst.
 • Mentalisering i skolen.
 • Forstå dit særligt sensitive barn.
 • At være særligt sensitiv i en ikke altid sensitiv verden.
 • Særligt sensitive elever i skolen.

Inklusion af udfordrede børn i skoler og daginstitutioner

At kunne se om bag forsvarsstrategierne

Mange lærere og pædagoger oplever store udfordringer i arbejdet med inklusion af de urolige og grænsesøgende børn og unge. Det er i langt højere grad end tidligere nødvendigt, at den professionelle voksne besidder stor relationskompetence og er i stand til at se om bag den provokerende adfærd og møde barnet/den unge bag alle forsvarsstrategierne.

Dette er en forudsætning for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte og i klassen/gruppen. I nogle tilfælde kan det føles umuligt at møde eleven med anerkendelse og empati. Da kan det være nødvendigt at kigge på egne skyggesider.

Konkrete redskaber i samspillet

Deltagerne på kurset “Inklusion af udfordrede børn i skoler og daginstitutioner” vil få et mere nuanceret syn på de udfordrende elever, deres forudsætninger og forsvarsstrategier.

De vil få en større forståelse for, hvordan selvindsigt og kontakt indadtil har betydning for vores evne til at skabe anerkendende relationer.

De vil få konkrete redskaber, som de kan bruge i samspillet med de udfordrende børn/unge.

På kurset “Inklusion af udfordrende børn i skoler og daginstitutioner” præsenteres redskaber og metoder i relationskompetence, mentalisering, mindfulness, anerkendelse, spejlingsdialog, projektioner og skyggesider. Der veksles mellem teori og praksis samt øvelser og erfaringsudveksling.

Implementering af den nye viden

Det kan anbefales at fastlægge et forløb over 2 kursusgange, så lærerne og pædagogerne kan implementere deres nye viden i praksis mellem de 2 kurser. Dette evt. kombineret med supervision af særligt udfordrede teams.

Ser du mig?

Et foredrag om, hvordan du giver dit barn/din elev følelsen af at blive set og forstået gennem metoden mentalisering.

Ofte er vi for hurtige til at tro, at vi ved, hvorfor vores barn/elev reagerer, som han/hun gør. Når vi ikke forstår, hvad der i virkeligheden ligger bag, kommer vi nemt til at give barnet oplevelsen af, at det er forkert. Det skaber utryghed og usikkerhed. Ligesom følelsen af forkerthed kan skabe mere af den adfærd, vi ikke ønsker, da adfærden ofte er udtryk for barnets måde at beskytte sig på.

Når barnet der imod føler sig set og forstået skaber vi en tryg tilknytning. En tryg tilknytning er essentielt for et godt selvværd og evnen til at skabe sunde relationer.

For at barnet skal føle sig set og forstået, må vi træne vores evne til at se.

Mentalisering er en metode, som hjælper os til at forstå, hvorfor barnet/eleven reagerer, som de gør.

Når vi forstår, hvad reaktionen i virkeligheden handler om, har vi bedre forudsætninger for at vide, hvad barnet har brug for, og give barnet følelsen af være set og forstået.

Mentalisering styrker ligeledes evnen til at regulere følelser og berolige sig selv, så man ikke kommer i sine følelsers vold. Både hos barnet og den voksne.

Foredraget giver indblik i, hvad det vil sige at mentalisere, og hvordan du kan bruge metoden i samspil med dit barn/din elev.

Foredraget tilpasses målgruppen.

Signe, 36 år

Det var en fantastisk oplevelse at komme tættere på mig selv ved at kigge på mine skyggesider. Workshoppen var et trygt rum, hvor jeg kunne give slip, og hvor jeg lærte at tænke på nye måder om mig selv. Jeg har fået nyt mod til at få handlet på nogle svære ting i forhold til andre mennesker.

Tak for din kloge varme, varme og dybe måde at være på.”

Omfavn dine skygger – og udlev dit fulde potentiale

Et tankevækkende foredrag om, hvordan vores skyggesider, overbevisninger og frygt hæmmer os i at leve det liv, vi længes efter og være det menneske, vi ønsker at være. Mange mennesker er pressede i deres arbejdsliv, men har svært ved at se, hvordan de kan skabe forandringer. Det kan være svært at se nye muligheder, når vi er låst fast i indre negative overbevisninger.

Foredraget handler om, hvorfor det er så svært at få handlet på vores drømme om at leve et liv i større overensstemmelse med dem, vi er og udnytte de ressourcer, vi har. Deltagerne vil få viden om, hvad skyggesider og overbevisninger er, hvordan de opstår og hvordan vi gennem forståelse og accept, kan opnå støre indre balance og fred med os selv og andre.

Det handler om at få vores skygger frem i lyset og favne dem alle, hvis vi vil udleve vores fulde potentiale.

Din teenager er dit spejl – tør du kigge i det?

Du forstår ingenting!
Det går fint!
Det skal du ikke blande dig i!

En pludselig lukket dør, undvigende svar, en rutchebanetur af følelser og kaos af rod på værelset er ofte en del af livet med en teenager i huset.

Det er en kæmpe omvæltning, når ens barn bliver teenager.

Dette foredrag går dybere i forståelsen af, hvorfor det er så udfordrende at have en teenager i huset. Du får bud på, hvordan man som forælder kommer godt igennem den svære teenagetid og ud på den anden side med en god relation i behold.

Jo mere hård en facade, jo mere har de brug for os.

I afmagt kan vi nemt komme til at gøre vores teenagere forkerte. Typisk reagerer de prompte. Enten med vrede, raseri eller de klapper i som en østers. Det er ikke vores intention. Det sker bare. Ofte i afmagt og uvidenhed. De fjerner sig mere og mere fra os og afmagten vokser. Det skaber en negativ spiral af endnu mere vrede og afstand. Både indeni os og i vores teenager. Lysten til at give op ligger og lurer lige om hjørnet. Vi trøster os med, at det nok er helt normalt. Det går over igen. Det er nok en naturlig løsrivelsesproces. Men vores unge mennesker har brug for os. Jo mere kold og hård facaden er, jo mere har de brug for os.

Foredraget vil handle om:

 • Hvad der sker i din teenagers hjerne.
 • Hvordan du bliver bedre til at se om bag din teenagers provokerende adfærd.
 • Hvordan dine egne skyggesider og overbevisninger kan medvirke til, at din teenager hverken føler sig set eller forstået.
 • Hvad du kan gøre for at skabe en god kontakt til din teenager.

Interview i Radio Diablo, Svendborg

Jeg blev interviewet i Radio Diablo, Svendborg. Dette interview kan ses på Facebook. Se et 11 minutters uddrag her.

Nora

“Hej Lotte,

jeg var til dit fremragende, oplysende og tankeprovokerende foredrag i går på Godsbanen. Tak! Det var rart at blive bekræftet i den tilgang, jeg har over for mine 3 børn på henholdsvis 20, 17 og 13. Samt få nogle værktøjer til, når vores dialog alligevel går skævt. Noget af det, der især virkede for mig var at se på mine egne skyggesider med åbent sind.

Masser af tanker fra Nora”

Forstå dit særligt sensitive barn

 • Bliver dit barn hurtigt overvældet af indtrykkene i Tivoli, i indkøbscenteret, til en børnefødselsdag eller et arrangement med mange mennesker?
 • Har dit barn svært ved at sove, hvis der er sket meget i løbet af dagen?
 • Reagerer dit barn kraftigere end andre børn på forandringer som f.eks. skoleskift, ny pædagog/lærer, en anderledes uge i børnehaven eller skolen, en flytning eller skilsmisse
 • Tænker dit barn dybt over tingene og bliver meget ængstelig, hvis det hører eller ser noget i Nyhederne eller en uhyggelig film?
 • Tager dit barn ting meget nært og har svært ved at slippe en sårende bemærkning?
 • Bliver dit barn meget påvirket, hvis andre i familien eller klassen ikke har det godt?
 • Bliver dit barn meget nemt forskrækket?
 • Klager dit barn ofte over larm, ubehagelige lyde, lys eller lugte?
 • Bliver dit barn voldsomt irriteret over tøj eller sko, der strammer eller kradser, vaskemærket i nakken, at skulle røre ved vådt sand eller nægter dit barn at få solcreme på?

Så er dit barn måske bare særligt sensitiv og mere modtagelig for indtryk end de fleste andre.

Til dette foredrag, vil du få viden om, hvad det vil sige at have dette karaktertræk, og hvordan du støtter dit barn bedst muligt, så dit barn ikke udvikler stress og angst. Du får gode råd til, hvordan du styrker dit barns selvværd og evne til at håndtere egne og andres følelser.
Du får gode råd til, hvordan du skaber de bedste rammer, så dit barn trives og udvikler sig. Det kan være en svær balance at anerkende dit barns sensitivitet uden at overbeskytte. Det kræver, at du er god til at “læse” dit barn og se om bag adfærden. Det handler også om, at du som voksen tager lederskab og skaber tryghed uden at skælde ud. For at mestre dette, må du selv være i nogenlunde balance. Hvis man selv er overstimuleret og stresset kommer de fleste af os nemt til at skælde ud og “smitte” børnene med vores stress. Det kan udvikle sig til en rigtig negativ spiral, som er vigtig at få brudt.

Til foredraget kommer jeg bl.a. omkring disse spørgsmål:

 • Hvad er tegnene på, at et barn er særligt sensitiv?
 • Hvordan undgår jeg, at mit barn bliver så overstimuleret?
 • Hvordan gør jeg mit barn mere robust, så det ikke tager alting ind?
 • Hvordan undgår jeg at overbeskytte mit barn, så det ikke lærer at håndtere de udfordringer, livet byder på?
 • Hvordan lærer jeg mit barn at regulere sine til tider stærke følelser?
 • Hvordan påvirker det mit barn, når det bliver skældt ud og kan det overhovedet undgås?
 • Hvordan lærer jeg mit barn at sige fra, når andre går over grænsen?
 • Hvad gør jeg, hvis bedsteforældrene, mit barns pædagog, lærer eller ex.manden/konen ikke vil anerkende mit barns særlige sensitivitet?

Foredraget er både baseret på forsker ph.d Elaine Arons forskning i det særligt sensitive karaktertræk samt talrige samtaler med forældre til sensitive børn og samtaler med børnene og de unge selv i min psykoterapeut-praksis.

Foredragsholder Lotte Palsteen er en anerkendt psykoterapeut, som har mange års erfaring med særligt sensitive børn, unge og voksne. Hun har tidligere arbejdet som lærer og har nu sit eget firma, hvor hun underviser lærere og pædagoger i inklusion, relationskompetence samt særligt sensitive børn.

Der udover rådgiver hun forældre til sensitive børn og har unge og voksne i terapiforløb i Odense, Svendborg og København. Lotte Palsteen er selv sensitiv i høj grad, så hun ved, hvad det vil sige at være mere modtagelig for indtryk end de fleste og vigtigheden af at skabe rum til at lade op, så alle indtrykkene kan bundfælde sig. Idag bruger hun sensitiviteten som en ressource i sit arbejde som psykoterapeut.

At være særligt sensitiv i en ikke altid sensitiv verden

At være særligt sensitiv betyder, at man har et særligt fintfølende nervesystem, som gør at både negative og positive indtryk går dybere ind. Andre menneskers følelser, lyde og lugte kan virke meget overvældende og bevirke at man bliver overstimuleret. Man mener, at omkring 20 % af befolkningen har dette karaktertræk.

Særligt sensitive børn og voksne er typisk mere langsomme og velovervejede og har meget brug for at kunne trække sig tilbage og hvile sig oftere og i længere tid end andre mennesker. De kommer tit til at føle sig forkerte i vores vestlige kultur, hvor det at være enormt udadvendt og kunne agere i et højt tempo er kvaliteter, der sættes højt. Derfor er der også mange mennesker med dette karaktertræk, som gennem livet har fået at vide, at de er for følsomme, for nærtagende, for sarte osv. Men hvis følsomheden bruges rigtigt, er der mange fordele ved at være særligt sensitiv.

Foredraget vil handle om, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, og hvordan man kan leve sit liv i større overensstemmelse med sin sensitive side og få et langt bedre liv, hvor den særlige sensitivitet bliver en styrke frem for en hæmsko.

Inklusion af sensitive børn i skoler og daginstitutioner

– med mindfulness og anerkendende spejling

Der er de senere år kommet mere fokus på de særligt sensitive børns behov i skolen og i daginstitutionen. Flere forældre er begyndt at efterspørge lærere og pædagoger, som har viden om og forståelse for disse børn.

Nervesystemet optager og bearbejder flere stimuli. Forskeren Elaine Aron har fundet ud af, at ca. 20 % af befolkningen har det medfødte karaktertræk HSP, også kaldet særligt sensitiv. Det betyder, at nervesystemet optager og bearbejder mange flere stimuli end normalt, hvilket gør, at børnene hurtigere når et lukningspunkt, hvor de ikke kan rumme mere. De kan være sensitive på flere forskellige måder i forhold til lyde, lugte, skræmmende billeder/film, tøj, der kradser, dårlig stemning, konflikter, andres følelser, skæld ud osv. Børnene kan både være indadvendte og udadvendte. Dette er naturligvis en del af indholdet på mit kursus: Inklusion af sensitive børn i skoler og daginstitutioner.

Behov for miljø præget af struktur, forudsigelighed og ro

De sensitive børn har i høj grad brug for voksne, der er indfølende og stabile og et miljø, som er præget af struktur, forudsigelighed, god stemning og tid til fordybelse og ro. Når disse rammer er til stede, kan børn med dette karaktertræk  være en ressource i undervisningen/institutionen.

Når rammerne ikke er tilstede, kan de sensitive børn opleves som en stor udfordring i kraft af uro, eksplosiv vrede, manglende koncentration og indføling samt generel mistrivsel og/eller indelukkethed.

Mindfulness og anerkendende spejling støtter de sensitive børn

På kurset “Inklusion af sensitive børn i skoler og daginstitutioner” vil man få viden om, hvad der kendetegner det særligt sensitive barn, og hvordan man spotter disse børn i skolen/institutionen. Man vil få redskaber til, hvordan man støtter børnene bedst, så karaktertrækkets positive ressourcer i højere grad kan udfolde sig og børnenes selvværd og trivsel styrkes. Metoderne mindfulness og spejling præsenteres.

Book et foredrag

Send en forespørgsel til Lotte Palsteen