Om Lotte Palsteen

Lotte Palsteen er født i 1973 og er gift med Nicolai, som hun har to voksne børn med.

I 1997 blev Lotte Palsteen færdig med sin uddannelse som lærer.

Fra 1999-2008 har Lotte arbejdet som lærer og konfliktvejleder på en privatskole i Svendborg, hvor hun ud over undervisningen afholdt kurser for pædagoger og lærere, supervision for lærere og pædagoger samt haft samtaler med børn og unge.

I 2005 tog Lotte en uddannelse som konfliktvejleder på Center for Konflikthåndtering v. Lotte Christy og Else Hammerrich.

Fra 2008 – 2011 har Lotte Palsteen arbejdet på en heldagsskole for børn med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Fra 2006-2010 færdiggjorde Lotte en 4-årig uddannelse som psykoterapeut v. Organisk Psykoterapi.

I 2021 blev Lotte certificeret Somatic Experiencing Practitioner efter 3 år at være blevet trænet i at forløse traumer efter Peter Levines metode. Det er en international godkendt uddannelse. Læs mere her: https://traumeheling.dk/somatic-experiencing/

I 2022- 2023 gennemførte Lotte en efteruddannelse i EMDR traumeterapi. EMDR er anbefalet af WHO og er en af de bedste behandlingsmetoder af stress-relaterede lidelser, traumer og PTSD. Læs mere om metoden her:

https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

I 2023 blev Lotte supervisor efter at have modtaget undervisning på Peter Kofoeds Neuroaffektive supervisionsuddannelse, som hun stadig får supervision hos. Læs mere her: https://peterkofoed.dk

Lotte Palsteen har idag sin egen virksomhed, hvor hun dels tilbyder psykoterapi og supervision i Svendborg, København og Odense og holder foredrag og kurser på University College Lillebælt samt skoler, institutioner m.m. rundt om i landet. Lotte er desuden underviser på 2 moduler på den 1-årige familiebehandler-uddannelse på Kempler i Odense og Hillerød

Læs mere :https://kempler.dk/uddannelse/familiebehandler-uddannelsen/

Lotte modtager løbende supervision hos autoriseret Psykolog og supervisor i EMDR Sophie Hallin Iuel-Brockdorff  og Psykolog og supervisor i EMDR Anne Jensen. Ligeledes har Lotte gennem årene været på forskellige kurser, forløb og retreats i tilknytningsmønstre, skam, traumer, mindfulness, meditation, drømme, neuroaffektiv psykoterapi mm

Kurser og efteruddannelse

  • 2 x 2-dages kursus i skam gennem Dansk Psykoterapeutforening med Chefpsykolog Lars J. Sørensen
  • 8-ugers MBSR forløb med mindfulness v. Alice Kjeldsen, MBSR lærer fra Århus Universitet
  • 9-dages Vipassana stilhedsretreat v. Psykolog og vipassana lærer Uffe Damborg
  • 5-dages kursus i skam v. Psykoterapeut MPF Kirsten Anker
  • 2 dages kursus i Krydsfeltet mellem sorg og traume v. psykoterapeut MPF Karin Westh
  • 2 dages kursus i København med Inge Schützsack Holm i tilknytning.
  • 3-årig efteruddannelse fra 2019-2021 i SE Traumeheling i Danmark med internationale lærere bl.a. Cornelia Rossi og Sonia Gomez fra Brasilien

Lotte Palsteen har praksis i Svendborg, Odense og København.