Psykoterapeut i København, Odense og Svendborg

Terapiformen er baseret på kontakt og nærvær mellem klient og terapeut, der virker helende og fordybende. Som psykoterapeut lægger Lotte Palsteen stor vægt på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum og arbejder altid med stor respekt for sine klienters grænser.

Bliv fri af fortiden

Gennem et terapiforløb kan du opnå en dybere forståelse af dig selv og få en større indsigt i, hvad der ligger til grund for dine problematikker. I terapien skabes der rum til, at alle følelser kan komme til udtryk og blive bearbejdet, således at du over tid vil opleve at være i større kontakt med dig selv, dine følelser og behov.

Terapi kan hjælpe dig til at slippe de spor, som traumer fra fortiden har sat i dit sind, din krop og dit nervesystem, så du kan blive fri af fortiden og leve det gode liv nu og her. Ligesom du kan undgå at føre dine traumer videre til næste generation.

Priser

Individuel terapi 60 minutter: 900 kr
Individuel terapi 90 minutter: 1250 kr.                                           

EMDR terapi 60 min: 900,-kr                                   EMDR terapi 90 minutter: 1250,-kr
Parterapi eller familie-terapi: 90 minutter: 1500 kr.
Betaling før eller i slutningen af sessionen med Mobilepay på dette firma-nummer: 43075 eller senest 2 hverdage før på konto: 5479-3026784. Husk at anføre dit navn.
Afbud senest dagen før og ellers betales der fuld pris.

Et terapiforløb

  • Jeg arbejder med en meget nænsom terapiform, der tilpasses dig, dit tempo og dine grænser.
  • Jeg arbejder under tavshedspligt.
  • Jeg arbejder under Psykoterapeut Foreningens etiske regler.
  • Jeg arbejder på at skabe en kontaktfuld, nærværende og tryg relation til dig, der virker helende og fordybende.

Vi undersøger sammen, hvordan din livshistorie har indflydelse på dit nutidige liv, og hvordan du kan få helet nogle af de gamle ”sår” og få brudt uhensigtsmæssige mønstre. Det vil give dig mere energi og glæde samt nærende og autentiske relationer til andre mennesker.

Du kan også vælge, at vi arbejder med dine traumer gennem SE eller EMDR terapi.

Det er til enhver tid dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om. At du oplever tryghed og tillid er meget vigtigt i mit terapeutiske arbejde.

Jeg er gennem min uddannelse og efteruddannelse inspireret af bl.a. Alexander Lowen, Malcolm Brown, Daniel Stern, Tove Hvid, Irvin Yalom, Lars J. Sørensen, Inge Schützsack Holm, Peter Levine, Laurence Heller, Susan Hart, Marianne Bentzen, Brené Brown, Bessel A. van der Kolk .

Arbejdet med traumer i terapi

Ud over min uddannelse som Organisk psykoterapeut, har jeg en efteruddannelse som SE traumeterapeut. Det er en international anerkendt og dybdegående uddannelse i at forløse traumer efter Peter Levines metode i somatisk traumeheling. Læs mere om  metoden her: https://somaticexperiencing.dk/hvad-er-se/somatic-experiencing/

Jeg har også en efteruddannelse i EMDR, som er en forskningsbaseret metode til behandling af traumer, som er anbefalet af WHO. Læs mere om metoden her:https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx

Her er en lille film om EMDR: https://youtu.be/hKrfH43srg8

En af mine klienter fortæller om sit terapi-forløb med EMDR:

“Jeg har været i et EMDR-terapiforløb hos Lotte, for i en alder af 59 at gøre op med et barndomstraume.

Metoden er lidt mærkelig, men det skal man ikke lade sig skræmme af. Undervejs i forløbet blev mit billede af den traumatiske situation på forunderligste vis forandret, og jeg er et langt bedre sted nu end før terapien, med en helt anden ro i krop og sind.

Lotte siger at det svarer til at hjernen løber en maraton, det er hele løbeturen værd.

Jeg vil på det varmeste anbefale EMDR-terapi hos Lotte.”

Traumer skal forstås meget bredt. Næsten os alle sammen har oplevet et eller andet i vores liv, som har sat spor i vores nervesystem, krop og sind. Det kan være helt tilbage fra dengang vi lå i vores mors mave, fødslen, en utryg undersøgelse hos lægen, en operation, et voldsomt fald, overfald, overgreb, trafikuheld, forældres misbrug eller voldsomme skænderier, en utryg opvækst og tilknytning, mobning, sygdom eller dødsfald i familien bare for at nævne nogle.

Det er ikke så meget oplevelsen i sig selv men mere, hvordan du oplevede situationen, om du blev chokeret og overvældet, følte dig hjælpeløs, bange og ude af stand til at kæmpe eller flygte, der afgør, om det sætter sig som et traume.

Mange mennesker er ikke klar over, at de problemer, de oplever i deres liv nu og her, har rod i et uforløst traume i fortiden, som de måske har glemt alt om. Derfor kan det føles så utroligt frisættende at arbejde med sine traumer eftre denne nænsomme metode.

Læs mere om metoden til at forløse traumer

Hvorfor vælge en terapeut, som også arbejder kropsterapeutisk?

Min uddannelse i Organisk Psykoterapi er en dybdegående terapiform, der på en nænsom måde arbejder med både psyken og kroppen. Psyken og kroppen indvirker på hinanden, og kroppen fortæller om det liv, vi har levet.

Kroppen husker alt det, som bevidstheden måske har fortrængt.

Ved at arbejde med både samtale- og kropsterapi, kan man få kontakt med de dybereliggende fortrængte følelser, erfaringer og oplevelser, som måske er grunden til, at noget er svært i vores liv her og nu.

Undertrykte følelser, nedtrykthed og vrede blokerer for energistrømmene og sætter sig i kroppen som spændinger. Disse kroniske muskelspændinger giver mangel på energi.

Det er muligt over tid at få løsnet op for disse spændinger, få åbnet op for og bearbejdet de undertrykte følelser og psykiske forsvar, der ligger til grund for disse spændinger.

Man vil derved opnå en dybere forståelse af sig selv, få mere livsglæde og energi og mulighed for at skabe bedre relationer til andre mennesker.

Man vil gennem længere tids terapi kunne få oplevelsen af at være et mere helt og frit menneske, som er mere forankret i sig selv og i sin væren.

Læs mere om den organiske terapiform, jeg er uddannet i her

Erkendelsen af sårbarheden

”Det er igennem den dybe erkendelse
af vores sårbarhed, at vi finder
vores sande styrke”

Daniel Stern